Ploegleider

Een cursus "Ploegleider" is bedoeld om mensen op te leiden tot leidinggevenden binnen de BHV-organisatie van een bedrijf of instelling. BHV is een belangrijk onderdeel van de veiligheid op de werkvloer en richt zich op het voorkomen en bestrijden van noodsituaties en het verlenen van eerste hulp bij ongevallen binnen een organisatie.

 

Hier zijn enkele belangrijke aspecten van een cursus Ploegleider:

  • Leidinggevende vaardigheden: De cursus richt zich op het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om in noodsituaties efficiënt te coördineren en te communiceren. Ploegleiders moeten in staat zijn om snel beslissingen te nemen en actie te ondernemen om de veiligheid van medewerkers te waarborgen.
  • BHV-trainingsvaardigheden: Ploegleiders worden opgeleid in alle aspecten van BHV, waaronder brandbestrijding, evacuatieprocedures, eerste hulpverlening en het gebruik van AED's (Automatische Externe Defibrillators). Ze moeten in staat zijn om hun teamleden op te leiden en te begeleiden in deze vaardigheden.
  • Risicoanalyse en preventie: Ploegleiders leren hoe ze risico's in de werkomgeving kunnen identificeren en hoe ze preventieve maatregelen kunnen nemen om noodsituaties te voorkomen. Dit omvat bijvoorbeeld het inspecteren van brandblussers en nooduitgangen.
  • Organisatie van evacuaties: Een belangrijke rol van een ploegleider BHV is het plannen en coördineren van evacuaties in geval van brand of andere noodsituaties. Dit omvat het toewijzen van taken aan BHV-teamleden en het zorgen voor een ordelijke en veilige evacuatie.
  • Samenwerking met hulpdiensten: Ploegleiders moeten weten hoe ze moeten samenwerken met professionele hulpdiensten, zoals de brandweer en ambulancepersoneel, in geval van ernstige noodsituaties.
  • Wet- en regelgeving: De cursus Ploegleider BHV omvat meestal informatie over de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot bedrijfshulpverlening en veiligheid op de werkvloer, zodat ploegleiders op de hoogte zijn van hun wettelijke verplichtingen.

 

Het doel van een cursus Ploegleider is om ervoor te zorgen dat deelnemers goed voorbereid zijn om noodsituaties effectief te beheren en de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Na het voltooien van de cursus kunnen ploegleiders hun kennis en vaardigheden toepassen om een veiligere werkomgeving te creëren en snel te reageren op noodsituaties. Het is belangrijk dat ze regelmatig bijscholing krijgen om hun kennis up-to-date te houden en hun vaardigheden te onderhouden.

 

De cursus kan gegeven worden in 2 hele dagen of in 1 dag (wordt vooraf een e-learning gemaakt).

 

 

Wilt u meer informatie over een cursus? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via email en dan kunnen we u verder helpen.