BHV - basis

 

Een basis cursus BHV (bedrijfshulpverlening) is een opleiding waarin deelnemers leren hoe ze adequaat kunnen handelen bij calamiteiten en noodsituaties binnen een bedrijf of organisatie. Het doel van de cursus is om medewerkers op te leiden tot bedrijfshulpverleners die in staat zijn om eerste hulp te verlenen, brand te bestrijden en een gebouw te evacueren.

BHV - kinderopvang

 

In de kinderopvangcentra's is BHV ook belangrijk omdat er baby's en kinderen aanwezig zijn die kwetsbaarder zijn dan volwassenen en mogelijk niet in staat zijn om zichzelf te beschermen of te evacueren tijdens een noodsituatie. BHV in de kinderopvang omvat daarom speciale training en maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen, maar ook ouders en collega's.

 

BHV in de kinderopvang is dus van essentieel belang om de veiligheid en het welzijn van kinderen en medewerkers te waarborgen en om te zorgen dat eventuele noodsituaties snel en adequaat kunnen worden aangepakt.

BHV - herhaling

 

Het is belangrijk dat medewerkers regelmatig BHV-trainingen en -herhalingen volgen, omdat kennis en vaardigheden na verloop van tijd kunnen vervagen als deze niet regelmatig worden geoefend en bijgewerkt. Het is ook belangrijk om te zorgen dat medewerkers op de hoogte blijven van eventuele veranderingen in de procedures en protocollen voor BHV.

 

Bovendien veranderen de omstandigheden en risico's op de werkplek regelmatig, en daarom is het belangrijk dat de trainingen en herhalingen worden aangepast aan de specifieke omstandigheden en risico's van de werkplek. Zo kunnen de medewerkers optimaal voorbereid zijn op mogelijke noodsituaties.

BHV

BHV - horeca

 

Bedrijfshulpverlening (BHV) voor de horeca is van groot belang omdat deze sector veel te maken heeft met dagelijkse gastenstromen en hierbij dus ook risico's ontstaan op onder andere het gebied van veiligheid en gezondheid. Als er zich een incident voordoet, is het belangrijk dat er adequaat wordt gehandeld om de veiligheid van de gasten en medewerkers te waarborgen. Medewerkers die belast zijn met bedrijfshulpverlening dienen dan ook bekend te zijn met de verschillende procedures en protocollen omtrent veiligheid en gezondheid en weten hoe ze juist en adequaat moeten handelen in noodsituaties zoals brand, ongevallen of medische spoedgevallen. Naast de standaard BHV-opleiding zijn er ook specifieke opleidingen gericht op BHV in de horeca en hotels, zodat medewerkers beter weten hoe ze moeten handelen in specifieke noodsituaties die zich in deze branche kunnen voordoen.

Wilt u meer informatie over een cursus? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via email en dan kunnen we u verder helpen.